Školica baleta Zvončica
Postoje prečice do radosti,balet je jedna od njih.
programi škole baleta „Zvončica“
Demo image
BALET ZA DECU

Čas školice baleta „Zvončica“ se odvija u grupama do 14 polaznika uz prisustvo dva pedagoga, čime se obezbeđuje dinamičnost i dobija na kvalitetu časa.Polaznici školice su podeljeni u grupe prema uzrasnoj dobi.

Pripremna nastava

Deca se prvo upisuju u pripremnu grupu. Nastava se održava jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta. Kroz pripremnu nastavu pedagozi upoznaju decu, a deca se navikavaju na Školicu. Dete se nalazi u pripremnoj grupi dok pedagog ne odluči da je spremno za redovnu nastavu i dok se ne oslobodi mesto u odgovarajućoj grupi. U pripremnoj nastavi se ocenjuju dva elementa: disciplina i kvalitet izvođenja vežbi. Deca iz pripremne nastave mogu da gledaju nastupe i da se na taj način upoznaju sa budućim aktivnostima škole baleta.

Redovna školica

Časovi u redovnoj školici se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.U toku godine Školica organizuje dva javna nastupa u kojima učestvuju deca iz redovne školice. U decemburu se organizuje javni čas sa dodelom paketića. U maju ili junu školica organizuje godišnju predstavu u pozorištu.

grupe
  • Grupe PATULJCI (uzrast od 3 do 5 god.)
  • Grupe LABUDIĆI ( uzrast od 5 do 7 god.)
  • Grupe ZVONČICE (uzrast od 7 do 15 god.) 
Prednosti igranja baleta

Prednosti igranja baleta u ovom uzrastu ogledaju se u ojačavanju muskulature, pravilnom držanju tela, vežbama istezanja, ravnoteže i sprečavanju nastanka deformiteta.

Držanje tela i motorni razvoj

Dete izgrađuje svoje telo kroz pokret i vežbe. Radimo na gracioznosti, držanju tela i koordinaciji . Ponavljani pokreti ostaju usađeni u malom mozgu (koji je zadužen za motoriku i koordinaciju).

Korektivne vežbe

Zbog nedovoljne fizičke aktivnosti, genetike, neadekvatne obuće i ostalih faktora većina današnje dece ima manje ili veće deformitete (ravna stopala, kifozu, lordozu..). U prvom delu časa, tokom zagrevanja, rade se vežbe za sprečavanje deformiteta. Sve vežbe su nadgledane i potvrđene od strane fizioterapeuta. Potpuno su bezbedne i osmišljene prema uzrasnoj dobi deteta. Ukoliko dete ima izražen deformitet savetujemo konsultaciju sa lekarom specijalistom.

Klasična muzika i igra

Klasična muzika se koristi kao muzikoterapija (povoljno deluje na centralni nervni sistem). Poznato je da se čak i cveće bolje i brže razvija uz klasičnu muziku. Kretanje kroz muziku i ritam predstavlja osnov za sve plesne igre.

Javni nastup

Deca se na predstavama oslobađaju straha od javnih nastupa, što im kasnije pomaže kako u školi, tako i u životu. Nastup na sceni predstavlja dragoceno iskustvo u prevazilaženju treme i razvoju ličnosti, ujedno jačajući osećaj pripadnosti i rada u grupi.

Disciplina

Deca se uče disciplini koja je nezaobilazan element časa.

Ostale aktivnosti

Školica baleta „Zvončica“ u toku godine organizuje različite radionice koje nisu obavezne i održavaju se samo u slučaju da se prijavi dovoljan broj dece. Neke od planiranih radionica koje organizujemo tokom godine su:

  • Klizanje
  • Plivanje
  • Gluma
  • Bonton
  • Ples
  • Folklor i karakterne igre