Školica baleta Zvončica
Naši predavači su visoko obrazovani baletski igrači.
predavači škole baleta „Zvončica“