Balet Zvončica

Deca se na predstavama oslobađaju straha od javnih nastupa, što im kasnije pomaže kako u školi, tako i u životu.

- Nataša Najman

o nama

Osnivač školice baleta „Zvončica“ i kreator programa je Nataša Najman (Komarić), aktivna balerina Narodnog pozorišta od 1997.Prvu školicu baleta osnovala je 2004 god. od kada kontinuirano i uspešno radi sa decom uzrasta izmedju 3 i 15 god.

Školicu baleta „Zvončica“ osniva 2008. godine. Postignuti rezultati u radu sa decom i profesionalni odnos prema poslu su ključ uspeha Školice, koja nastavlja da se razvija i raste.

Svake godine školicu baleta pohađa preko 200 članova. Svi pedagozi – predavači koji rade u Školici su završili baletsku školu i edukovani su za rad sa decom po programu školice baleta „Zvončica“.

BALET ZA DECU

Demo image

SA NAŠIH PREDSTAVA

Ples nas oplemenjuje, život je ples.

PREDAVAČI

Klasična muzika se koristi kao muzikoterapija jer povoljno deluje na centralni nervni sistem.
― Nataša Najman