Školica baleta Zvončica
Cene treninga.
Cene
PRIPREMNA GRUPA
1500 RSD / mesečno
 • za jedan dolazak nedeljno
REDOVNA GRUPA
3000 RSD / mesečno
 • za dva dolaska nedeljno
PRIPREMNA GRUPA 50%
750 RSD / mesečno
 • za jedan dolazak u toku meseca
 • popust se odobrava jednom u polugodištu
REDOVNA GRUPA 50%
1500 RSD / mesečno
 • za tri ili manje dolazaka u toku celog meseca
 • popust se odobrava jednom u polugodištu
SESTRE PRIPREMNA GRUPA
2200 RSD / mesečno
 • za rođene sestre
 • za jedan dolazak nedeljno
 • treće dete ne plaća
SESTRE PRIPREMNA/REDOVNA GRUPA
3500 RSD / mesečno
 • za rođene sestre
 • jedna sestra u redovnoj grupi
 • druga sestra u pripremnoj grupi
 • treće dete ne plaća
SESTRE REDOVNA GRUPA
4200 RSD / mesecno
 • za rođene sestre
 • dva dolaska nedeljno
 • treće dete ne plaća